Etiske retningslinjer

Vi i Trimtex vil have at handel skal bidrage til bærekraftig udvikling. Derfor stiller vi krav til vores samarbejdspartnere for at ivaretage både arbejdstagers rettigheder og miljøet.


Samfundsansvar
Det er de nationale myndigheders hovedansvar at sikre at menneskerettigheder, arbejdstagernes rettigheder og sørge for at miljøhensyn bliver varetaget, men det fritager ikke private næringsdrivende som os selv for ansvar. Som handelsaktør på det internationale marked er vi i Trimtex optaget af det ansvar vi har for at sikre gode arbejdsforhold i hele vores leverandørkæde. Vi er optaget af at der tages miljøhensyn når materialer til vores sportstøj produceres, derfor sørger vi for at alle de materialer vi bruger er Øko-Tex, Iso- og Reach- certificerede. Det betyder at ingen af materialerne på nogen måde indeholder skadelige og miljøfarlige stoffer.
Vi er optaget af dyrevelfærd og alt dun vi bruger kommer fra madproduktion. Ikke under nogle omstændigheder bruger vi dun fra levende dyr. 
Som et forsigtigheds princip har vi valgt ikke at benytte os af nanosølv som et antibakterielt belæg i vores produkter. 

Vores leverandører     
Vi arbejder for at bevidstgøre alle ansatte, samarbejdspartnere og kunder omkring betydningen af etisk handel og vi ekskluderer potentielle leverandører som har uetisk optræden. 
Trimtex ønsker at bidrage til åbenhed omkring vores fabrikker og vi kan forsikre jer som kunder at vores varer er produceret på fabrikker hvor mennesker ikke bliver udnyttet på som helst måde. Vores produktion foregår hovedsageligt ved Trimtex Baltic i Estland under etablerede forhold. Noget af vores produktion foregår i Asien med leverandører som i asiatisk målestok har gode arbejdsforhold og vilkår. 


Etiske retningslinjer
Vores etiske retningslinjer og målsætninger for vores arbejde er nedfældet i et såkaldt «Code of Conduct» dokument. Dette dokumentet beskriver hvilke krav vi stiller til vores leverandører. Fælles enighed om disse principper er en forudsætning for at indgå, opretholde eller forny en handelsaftale.  Retningslinjerne i dokumentet er baseret på internationalt anerkendte ILO- og FN-konventioner. Da vores «Code of Conduct» bliver brugt aktivt i fremmedsproglige lande er dokumentet udført på engelsk. 

Læs mere her 

Producentliste
Estland: Trimtex Baltic OÜ , Protex Baltic OÜ og Nirgi Servis OÜ. 
Asia: Wuhan Briway Co.Ltd, Luen Ford Sportswear Fty.Ltd og ASG Vina Co.Ltd